به نام خدای علیم و حکیم

رحیم و بسیط و شریف و نعیم معمای هوش، معمای یک دلار گم شده

روزی 3 دوست وارد یک هتل می شوند و 30 دلار بابت اتاقشان پرداخت می کنند و کلید آن را تحویل می گیرند. پس از چند دقیقه مسئول پذیرش متوجه می شود که هزینه اتاق این سه نفر، 25 دلار بوده است. برای همین 5 دلار اضافه را به یکی از پیشخدمت ها می دهد تا به آن سه دوست باز گرداند.

همینطور که پیشخدمت به اتاق آنها نزدیک می شده، با خود فکر می کند که تقسیم 5 بر سه کمی مشکل است، بنابراین 2 دلار را برای خودش برمی دارد و 3 دلار به این سه دوست برمی گرداند.

حال سؤالی که پیش می آید این است :

هر یک از این سه دوست 10 دلار پرداخت کرده اند و 1 دلار به آنها بازگردانده شده است. یعنی نفری 9 دلار پرداخت کرده اند. یعنی مجموعا 27 دلار. 2 دلار هم که الان در جیب پیشخدمت است. یعنی در مجموع 29 دلار. پس این وسط یک دلار کم می آید. به نظر شما چه بر سر آن یک دلار آمده است؟

 

برای دیدن جواب به ادامه مطلب بروید

 معمای هوش، معمای یک دلار گم شده

 پاسخ:

همیشه حواستان باشید در حل یک مسئله یا معما، چه چیزهایی را با هم جمع می کنید! در این تست هوش، گفته شده که 30 دلار پرداخت کرده اند و یک دلار به آن ها باز گردانده شده است. یعنی این سه نفر در مجموع 27 دلار پرداخت کرده اند. از این 27 دلار، 25 دلار نزد مسئول هتل است و 2 دلار هم در جیب پیش خدمت. 

 

در این تست هوش، به عمد قصد بر این بوده که ذهن مخاطب را به این سوق دهد که باید 2 دلار را با 27 دلار جمع بزنید و سپس آن را با 30 دلار پرداخت اولیه مقایسه کند و به تناقض برسد.

با تشکر از دختر گلم صمین موحدی

منبع: Ihoosh.ir