به نام یزدان پاک

سوال هوش وخلاقیت شماره یک

اگر مایل هستی هوش خودت را بسنجی ما برای شما

  دوست گرامیدر این قسمت  یک سوال

هوش قرار داده ایم

 

برای دیدن سوال و پاسخ آن به ادامه مطلب بروید

Read more ...